top of page
Yoga Mat and Straps

Lekce

Jóga je pro všechny bez ohledu na ohebnost a zkušenosti.


Každá lekce je jiná, liší se i podáním lektora, který lekce uzpůsobuje lidem a energii v sálu. 

Buďme proto otevřeni všem novým zkušenostem i vjemům...

bottom of page