top of page

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJÚ

I.

Základní ustanovení

 1. Společnost Xenart s.r.o, se sídlem Křídlovická 371/68, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 25673084, provozující jógové studio Jonabo („Jonabo“ nebo „my“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

 2. Podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Jonabo správcem osobních údajů.

 3. Naše kontaktní údaje jsou:

adresa: Křídlovická 371/68, Staré Brno, 603 00 Brno

email: info@jonabo.cz

telefon: +420725941019

 

II.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 1. Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo osobní údaje, které jsme získali na základě plnění Vaší objednávky (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje zahrnují zejména:

  1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;

  2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a Váš kontakt na sociálních sítích;

  3. údaje o Vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby, včetně čísla platebního karty, a údaje o reklamacích;

  4. údaje o Vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po webu správce a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

  5. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z Vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u správce nakoupíte, údajů o Vašem chování na webu; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám.

 

III.

Právní důvody zpracování Vašich osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních důvodů:

 • plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • náš oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby, a

 • plnění našich právních povinností.

 1. Jaká zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo si objednáte služby na našich webových stránkách. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, nebo pokud s námi komunikujete.

 

IV.

Zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

 1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě. Soubory cookies umožňují lepší využití našich webových stránek a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám.

 2. Relační (dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

 3. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naše webové stránky. Trvalé soubory cookies nám umožňují přizpůsobit internetovou stránku Vašim potřebám.

 4. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče. V takovém případě však berete na vědomí, že internetová stránka nebo elektronický obchod nemusí správně fungovat po technické stránce a za takto vzniklé potíže Jonabo neodpovídá.

 5. Pokud navštívíte náš web, zpracováváme údaje o vašem chování na něm na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci web v budoucnu vylepšit, aby se Vám u nás nakupovalo ještě lépe; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás;

 • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z Vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít,

 • testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit váš zážitek z nakupování u nás; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás;

 • předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost Vašich dat.

 1. Údaje o Vašem chování na našich webových stránkách nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:

 • IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);

 • operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;

 • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;

 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

 1. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 38 měsíců, přičemž po tuto dobu údaje uchováváme pouze v pseudonymizované podobě. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

 2. Údaje o Vašem chování na webu také zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které Vám zobrazíme na webu. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro Vás. Jmenované údaje pro tento účel také obohacujeme pomocí analýzy a získáváme z nich odvozené údaje. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku. Pokud u nás následně nakoupíte, využíváme pro tyto účely navíc údaje o Vašich objednávkách.

 3. Pro přizpůsobení nabídek a cílených reklam používáme údaje o Vašem chování na webu po dobu 1 měsíce. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

 4. Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme Vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v tomto dokumentu. Pokud nám Váš nesouhlas s využitím cookies třetích stran a předání Vašich údajů reklamním a sociálním sítím nesdělíte, a po našem upozornění kliknete na jakýkoli odkaz na našem webu (mimo panel s upozorněním) nebo kliknete na tlačítko „Rozumím“, jež je součástí upozornění, budeme mít za to, s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

V.

Zpracování osobních údajů při objednání služeb na našich webových stránkách

 1. Pokud u nás jako fyzická osoba objednáte služby, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vaší objednávky Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách.

 2. Jestliže u nás objednáte služby jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

 3. Pro tento účel (tj. účel plnění smlouvy) a dále za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly zpracováváme tyto osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

 4. V případě objednávky služeb v našem e-shopu dále uchováme a zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu), a to za účelem:

 • ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly (našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb);

 • získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se Vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování Vaší spokojenosti s našimi službami (naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás);

 • přizpůsobení funkcí našeho webu Vašim potřebám (naším oprávněným zájmem je zde zlepšování a přizpůsobení našich služeb);

 • poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, které Vám můžeme zaslat e-mailem nebo pomocí sociálních sítí (naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb).

 1. Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku. Osobní údaje zpracovávané pro tyto účely uschováváme po dobu nejvýše 6 měsíců.

 2. Kromě výše uvedeného zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 1. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k Vaší objednávce.

 

VI.

Příjemci osobních údajů

 1. Vyjma Jonabo jsou dalšími příjemci Vašich osobních údajů za podmínek stanovených v tomto dokumentu následující subjekty:

 • provozující platební systémy pro potřeby zajištění platby, zejména GoPay;

 • zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek,

 1. Vaše osobní údaje nepředáváme do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VII.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů


 

 1. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů, zejména, že

 • jsme přijali technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména přístupová hesla, a

 • k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Registrací potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Jsme oprávněni tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách nebo Vám zašleme novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30. 6. 2021.

bottom of page